Geschiedenis

Het verhaal van 1852 . . . .
Ergens in het jaar 1852 kwamen achttien Baarlonaren op het idee een Fanfare op te richten.
Een vrij originele gedachte: voor zover bekend zijn alle Fanfares die nu nog bestaan jonger dan
die van Baarlo: Kessel 1856, Panningen 1862, Velden 1864. Onderzoek hiernaar leerde dat
Fanfare Eendracht Baarlo de oudst bekende Fanfare in Nederland is, welke vanaf de oprichting
in 1852 onafgebroken als Fanfare actief is. De eerste bekende "begroting der inkomsten en
uitgaven" gaf aan dat toentertijd de inkomsten vooral bestonden uit bijdragen van leden
en donateurs. 
De huidige begroting geeft aan dat dit nog steeds belangrijke inkomsten zijn. Voor de uitgaven
geldt hetzelfde. Indertijd werd het uitgavenpatroon bepaald door de aankoop van instrumenten
en het volgen van "onderricht". Op dit moment zijn dat nog steeds heel belangrijke uitgaven-
posten. 
Ruim anderhalve eeuw geschiedenis van Fanfare Eendracht geeft een beeld van perioden met
grote activiteit en perioden met betrekkelijke rust. Van muzikale hoogtepunten met concerten en
concoursen tot momenten van tegenstellingen en verdeeldheid. 
Maar een ding is zeker: Fanfare Eendracht heeft alle dieptepunten in haar bestaan overleefd.
Thans, in het jaar 2022, is de Fanfare nog steeds springlevend en het ledenbestand is weer
groeiende. Tevens is er tijdens de laatste decennia een ongekende muzikale come-back
gemaakt. Er wordt momenteel gemusiceerd op het hoogst mogelijke niveau (1ste divisie). 
Het idee van 1852 blijkt nog steeds aan te slaan: muziek maken, met en voor de mensen uit
de Baarlose gemeenschap. 
Een rijke traditie, een trots bezit, waard om te behouden en voort te zetten.

Het verhaal van nu . . . .
Zoals binnen elke vereniging wisselden muzikale hoogtepunten met perioden van enige matheid.
Vooral in de twintiger jaren van de vorige eeuw en van 1956 tot 1966 musiceerde de Baarlose
Fanfare op het hoogste niveau. In 1987 werd door de ietwat "vergrijsde" vereniging intensief
gestart met een jeugdplan. Het gevolg hiervan was dat na circa twee jaren van opleiden
tientallen jeugdigen een plaats innamen binnen het korps. Hiermee werd een nieuwe
basis gelegd voor weer een muzikale opmars: vanaf 1990 tot heden werd dertien maal aan
een concours / kampioens-wedstrijd deelgenomen en ging het van de derde afdeling naar
de afdeling Superieur (= tegenwoordig 1ste Divisie)! In dezelfde periode werd bovendien
drie maal een Landskampioenschap binnengehaald! Een overzicht van behaalde resultaten
tijdens Bondsconcoursen en Kampioenswedstrijden van 1988 tot heden staat onderaan op
deze pagina.
De positieve uitstraling van dit alles en de nog steeds intensieve jeugdwerving deed het
totale aantal leden (incl. aspirantleden) toenemen van circa 70 in 1986 tot rond de 100 nu;
een toename van ca. 40% dus! Naast alle aandacht voor het bovenstaande was er ook steeds
ruimte en gelegenheid voor "minder serieuze zaken" zoals de toenemende behoefte aan
populaire/lichtere muziek en de hierbij behorende uitvoeringen en concert-reizen. Vooral dit
laatste zorgde voor een ongekend goede sfeer binnen de vereniging, waarbij de contacten
tussen jong en oud vooral in sociaal opzicht verstevigd werden. Dit alles lijkt een mooie
basis voor de toekomst.

Het toekomstverhaal . . . .
Wat is ons leven zonder muziek ?
Kunnen we ons een leven zonder muziek voorstellen ?
Het antwoord op deze vragen is voor iedereen duidelijk;
het ligt al in de vragen opgesloten: "Geen leven zonder muziek !"
Muziek is van alle tijden; van alle mensen.
Muziek gaat door waar talen en woorden ophouden.
Muziek is van en voor iedereen; voor elk moment in elk leven.
Muziek: vocaal en instrumentaal; passief genoten; actief beoefend.
Met de Fanfare maken we muziek; met een grote groep mensen,
jong en oud, met koperen blaas- en slag-instrumenten.
Voor onze eigen vorming en plezier, maar ook en vooral om er andere
mensen van te laten genieten. In ons eigen Baarlo en daarbuiten.
Muziek verrijkt het leven; van degene die zelf muziek maakt,
van de ander die er naar luistert.
Daarom is onze Fanfare 170 jaren geleden opgericht.
Daarom is ze aan het begin van deze 21ste eeuw nog springlevend.
Muziek maken bij onze Fanfare: de beste garantie voor levenslang plezier in muziek !
 

Kalender

29 oktoberMuzikale opluistering Allerzielendienst
5 novemberOptocht Sintermèrte
25 novemberCaecilia-avond
26 novemberIntocht Sinterklaas Baarlo
Bekijk de hele kalender...

Social Media

Inzameling oud ijzer & metalen

Volgende inzameling: za. 30/09 a.s. 10:00-12:00 uur

Aantal bezoekers dit jaar:

5526