Fanfare Eendracht Baarlo: op weg naar het bondsconcours05 - 04 - 2018


Aan de lange en rijke historie van Fanfare Eendracht uit Baarlo, want al ononderbroken actief sinds 1852!, zal in 2018 weer een bijzonder hoofdstuk worden toegevoegd. Want dit jaar zal het muziekgezelschap deelnemen aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). En wel op zondag 21 oktober a.s. Plaats van handeling: de Oranjerie in Roermond. De weg naar dit bondsconcours is lang en intensief, maar ook leuk, uitdagend en geeft iedere keer een nieuwe dimensie aan samen muziek maken. Graag willen we jullie meenemen in de weg naar het bondsconcours en hierbij ook het verhaal van de Fanfare uit het mooie Baarlo vertellen. Minimaal een keer in de vijf jaar dient een bij de LBM aangesloten muziekgezelschap zich te laten beoordelen tijdens een zogenaamd bondsconcours. Dat is een voorwaarde het vereiste niveau te kunnen behouden waarin men op basis van resultaten uit het verleden is ingedeeld. Voor Eendracht is dat de ”1e divisie fanfare”. En dat is een hoog niveau, want slechts de concertafdeling gaat daar nog boven. Die is echter slechts voor enkele verenigingen weggelegd, die vaak ook nog een meer regio-karakter hebben waar het gaat om de actieve muzikanten. Om dat hoge niveau te handhaven is heel wat nodig aan inzet en voorbereiding, Het doel van Fanfare Eendracht is om dit najaar wederom op dit hoge niveau te eindigen en daarmee de titel ”1e divisie fanfare” te prolongeren .Onder leiding van dirigent Bart Deckers zijn de voorbereidingen op het concours inmiddels opgestart. Onder zijn leiding zijn de circa zestig muzikanten doende zich de twee grote concertwerken, die tijdens dat concours moeten worden vertolkt en die dan door een driekoppige jury beoordeeld worden, eigen te maken. Dat gebeurt op de wekelijkse repetitie op de maandagavond van half acht tot half tien/tien uur. Behalve die tutti-repetitie zijn er in deze periode ook regelmatig zogenaamde groepsrepetities. Dat betekent dat een bepaalde sectie, bijvoorbeeld alle bugels of alle saxofoons repeteren met het accent dus op hun specifieke bijdrage in het grote orkest. En daarnaast is natuurlijk thuisstudie van belang: daar moeten de muzikanten de ”nootjes” leren, terwijl het tijdens de tutti-repetities ook gaat om het samenspel en de vertaling van de muzikale opvatting van de dirigent naar de uitvoering van de werken. We noemden reeds de dirigent, Bart Deckers (32). Hij is sinds 2010 verbonden in die functie aan Fanfare Eendracht en dit wordt het tweede bondsconcours onder zijn leiding. Hij is daarnaast nog actief als dirigent van vijf andere fanfares en harmonieën en in maart van dit jaar werd hij bovendien benoemd tot dirigent van het LBM-jeugdorkest. Een hele eer en een erkenning van het grote vakmanschap en de gedrevenheid van deze enthousiaste jonge dirigent. Bart, in zijn geboorteplaats Boukoul ooit begonnen als muzikant op trombone bij Harmonie Amicitia, stapte op 15-jarige leeftijd over op bas-tuba. Hij studeerde aan de conservatoria van Enschede en Salzburg en studeerde in 2009 cum laude af. Als tubaïst remplaceerde hij regelmatig in gerenommeerde orkesten als het Orkest van het Oosten, het Sinfonieorchester Aachen, het Residentieorkest en bij de Philharmonie Zuid-Nederland. Na zijn tubastudie is hij begonnen aan de opleiding HAFABRA-directie bij Fried Dobbelstein. Ook die opleiding rondde hij in 2013 met succes af. Kortom, een getalenteerd musicus onder wiens leiding Eendracht al vele mooie uitvoeringen heeft mogen beleven. Maar zonder enthousiaste muzikanten kan een dirigent natuurlijk niks beginnen. En die heeft hij bij de Baarlose fanfare. Als gezegd zo’n zestig actieve muzikanten, de jongste amper twaalf jaar en de oudste een heel eind in de zeventig! Jong en oud en zowel man als vrouw maken het tot een dynamische vereniging waar muziek maken op goed niveau natuurlijk hoofdzaak is, maar waar ook sociale contacten onderhouden worden en waar gezelligheid hoog in het vaandel staat. Maar dat alles komt niet vanzelf. De vereniging investeert veel in werving en opleiding van nieuwe muzikanten, onder meer in samenwerking met de Baarlose basisscholen de Diamant en de Omnibus en met het Kunstencentrum Venlo. Tevens onderneemt zij vele activiteiten om de nodige financiële middelen te verkrijgen, maar dat is het allemaal waard, want de muziek mag er zijn. Behalve een zogenaamd inspeelwerk, voert Eendracht twee grote concourswerken uit tijdens het bondsconcours straks in oktober. Die beide werken dienen te voldoen aan de moeilijkheidsgraad en criteria die de muziekbond stelt aan het concerteren in de 1e divisie. In dit geval is dat een werk van Rob Goorhuis en wel ”Synfonietta voor fanfare”. Het tweede en recent in 2017 gecomponeerde werk is ”Galea et Bellum” van de hand van Jan de Haan. Aan beide werken wordt momenteel stevig gestudeerd. Het is een mooie maar tevens pittige uitdaging die straks op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren. Om daarvoor reeds de nodige podiumervaring te kunnen opdoen, is er in het jaarprogramma van Eendracht op een aantal momenten de gelegenheid de werken uit te voeren tijdens concerten. De eerste keer zal dat zijn tijdens een concert in het Zeeuwse Kloosterzande, zondag(na-)middag 15 april a.s. Daarmee wordt een muzikaal weekend afgesloten dat zaterdag 14 april ’s morgens begint met groepsrepetities in Baarlo, een reis naar Antwerpen met tutti-repetities daar op zaterdagmiddag en zondagmorgen en dan dus het concert in Kloosterzande. Op zondagmiddag 27 mei is het wat dichter bij huis, want dan is Eendracht te beluisteren in Hout-Blerick. Samen met Fanfare Aurora Baexem is er dan een uitwisselingsconcert in gemeenschapshuis Zalzershaof aldaar. Dan is een zeer belangrijk moment om de tussenbalans op te maken op zondag 24 juni. Deelname aan het Peeltoernooi te Meijel staat dan op het programma inclusief een beoordeling van de uit te voeren werken door een jury. Zelfs in Amsterdam zullen we de concourswerken uitvoeren. En wel op vrijdagavond 29 juni in de Conservatoriumzaal daar, bij gelegenheid van het afstuderen aldaar van een van onze muzikanten, Michel Zanders. Dan staat op zondag 30 september deelname aan een beoordelingstoernooi te Heythuysen op het programma. Het laatste concert in de voorbereiding vindt natuurlijk plaats in Baarlo, en wel op zondag 7 oktober hier in ons eigen verenigingslokaal Zaal Unitas te Baarlo. Kortom een druk programma met daarbij natuurlijk nog de nodige repetities. En dan is uiteindelijk het concoursweekend aangebroken. Op zaterdagavond de generale repetitie in Baarlo en zondag 21 oktober omstreeks 18.00 uur het optreden in de Oranjerie te Roermond. U kunt de fanfare ook volgen op facebook en u kunt natuurlijk onze website raadplegen www.fanfarebaarlo.nl  Contacten kunt u onder meer leggen via het mailadres: info@fanfarebaarlo.nl    

Geen reacties.

Kalender

26 septemberMuzikale opluistering Communiemis
31 oktoberMuzikale opluistering Allerheiligen
7 novemberMuzikale begeleiding Optocht Sint Maarten
21 novemberMuzikale begeleiding Intocht Sinterklaas
Bekijk de hele kalender...

Social Media

Inzameling oud ijzer & metalen

Volgende inzameling: za. 25/9 a.s. 10:00-12:00 uur

Aantal bezoekers dit jaar:

3446