Jubilarissen in de schijnwerpers06 - 12 - 2016


Tijdens een geslaagde Caecilia-viering afgelopen zaterdag 19 november zijn vier leden van Fanfare Eendracht gehuldigd vanwege een bijzonder lidmaatschap. Nadat eerst van een heerlijke maaltijd was genoten in het verenigingslokaal zaal Unitas, was het tijd voor het vaste onderdeel van de jaarlijkse Caecilia-avond: de huldiging van de jubilarissen die daar dat jaar voor in aanmerking komen. In dit geval waren dat 4 mensen die in het zonnetje gezet werden door voorzitter Marcel Kleinen. Jeroen van Ulft en Bart van Ulft wegens hun 25-jarig lidmaatschap, Erik Peters die 40 jaar lid is en Piet van Wegberg die 50 jaar lid is. De voorzitter sprak lovende woorden aan het adres van de jubilarissen en hun grote verdiensten voor de vereniging. Namens de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen reikte mevr. Dorry Besouw aan hen de daarbij behorende oorkondes en insignes uit. Allen werden beloond met een daverend applaus van de vele aanwezigen en kregen een welverdiende serenade door de muzikanten van “hun” fanfare. 

Geen reacties.

Social Media

Inzameling oud ijzer & metalen

Volgende inzameling: za. 27/2 a.s. 10:00-12:00 uur

Aantal bezoekers dit jaar:

601