Fanfare Eendracht eert haar jubilarissen26 - 11 - 2017


Tijdens een geslaagde Caeciliaviering op zaterdag 25 november zijn vier leden van Fanfare Eendracht in het zonnetje gezet en gehuldigd.
Anouk Crienen-Caris en Anton Muijsers vanwege hun 25-jarig lidmaatschap, Piet Deuss en Theo Stemkens vanwege hun 40-jarig lidmaatschap. Mariska Wilmink kon door omstandigheden niet aanwezig zijn, doch ook zij maakt deel uit van de jubilarissen met haar 25-jarig lidmaatschap. 
Voorzitter Marcel Kleinen sprak hen toe en prees hen voor hun onschatbare waarde voor de vereniging. Anouk en Theo maken al respectievelijk 25 en 40 jaren muziek bij Fanfare Eendracht. Anton en Piet hebben gedurende een lange reeks van jaren bestuursfuncties bekleed binnen Eendracht, respectievelijk als penningmeester en voorzitter en zijn beiden in die hoedanigheid en op basis van die verdiensten erelid. 
De voorzitter speldde de jubilarissen de daarbij behorende insignes op en reikte de oorkondes uit, welke hiertoe door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen beschikbaar waren gesteld. 
Allen werden beloond met een welgemeend applaus van de vele aanwezigen en kregen natuurlijk een serenade door de muzikanten van "hun" fanfare. 

Geen reacties.

Social Media

Inzameling oud ijzer & metalen

Volgende inzameling: za. 27/2 a.s. 10:00-12:00 uur

Aantal bezoekers dit jaar:

601