SerenadesFanfare Eendracht brengt een serenade

Het brengen van serenades en deelname aan maatschappelijke activiteiten.

I.  Inleiding

In de gehouden enquête onder de verenigingen/maatschappelijke organisaties te Baarlo is
naar voren gekomen dat het niet altijd duidelijk is wanneer de Fanfare nu wel of niet een
serenade brengt. Dit is aanleiding geweest om het beleid ten aanzien hiervan nog eens
te herformuleren. In onderstaande regeling is tevens de jaarlijkse deelname aan
de maatschappelijke activiteiten opgenomen. 
 
II.  Serenades aan verenigingen, maatschappelijke organisaties , individuele personen en
     bedrijven 
 
A.  Verenigingen en maatschappelijke organisaties 

1.  In de volgende gevallen brengt de Fanfare, op aanvraag van de jubilerende vereniging
    of organisatie, kosteloos een serenade: 
     a.  wanneer een vereniging of maatschappelijke organisatie 25 jaar of een veelvoud
          hiervan bestaat; 
     b.  wanneer er sprake is van een uitzonderlijke prestatie: een uitzonderlijke prestatie is
          bijvoorbeeld een behaald kampioenschap van het standaard dames- of herenteam van
          een vereniging. Let wel: kampioenschap en geen promotie. 
 
B.  Individuele personen 
 
1.  Spontaan, dus niet op aanvraag, wordt kosteloos een serenade gebracht bij: 
     a.  het behalen van het kampioenschap van Nederland in een individuele sport; 
     b.  het gaan vervullen van een uitzonderlijk ambt binnen of buiten Nederland; 
     c.  het ontvangen van een hoge Koninklijke onderscheiding (v.a. commandeur in de orde van 
         Oranje Nassau).
2.  Inwoners van Baarlo die een Koninklijke of Kerkelijke onderscheiding hebben
     ontvangen, worden uitgenodigd voor een der jaarlijks te houden concerten en
     ontvangen alsdan een serenade. 
3.  Op aanvraag wordt kosteloos een serenade gebracht bij een 50, 60, 65, 70, 75, enz. -jarig
     huwelijk. 
 
C.  Bedrijven 
 
Op aanvraag wordt aan commerciële bedrijven tegen betaling een serenade gebracht wanneer 
er sprake is van een jubileum, opening, enz. De betaling zal in onderling overleg worden 
vastgesteld. 
 
D.  Serenades aan eigen leden 
 
1.  Spontaan en kosteloos wordt aan eigen leden een serenade aangeboden bij: 
     a.  het aangaan van een Burgerlijk en/of Kerkelijk huwelijk; 
     b.  een 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75, enz. -jarig huwelijk; 
     c.  het ontvangen van een Koninklijke of Kerkelijke onderscheiding van welke orde dan ook; 
     d.  het vervullen van een uitzonderlijk ambt of het bereiken van een uitzonderlijke prestatie. 
2.  Bij het overlijden van een lid wordt aan de nabestaanden muzikale begeleiding bij de
     uitvaart aangeboden. 
 
III.  Deelname aan maatschappelijke activiteiten 
 
Jaarlijks wordt in ieder geval aan de volgende maatschappelijke activiteiten deelgenomen: 
  -  Kerstmis
  -  Allerzielen
  -  Dodenherdenking
  -  Koninginnedag
  -  Één Communiemis
  -  Carnavalsoptocht en het afhalen van Prins Carnaval
  -  St. Maarten
  -  St. Nicolaas.
 
IV.  Bestuursbesluit 
 
In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voorziet beslist het bestuur of aan
een maatschappelijke activiteit wordt deelgenomen dan wel een serenade wordt gebracht. 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 november 2009. 
 
 

Kalender

29 oktoberMuzikale opluistering Allerzielendienst
5 novemberOptocht Sintermèrte
25 novemberCaecilia-avond
26 novemberIntocht Sinterklaas Baarlo
Bekijk de hele kalender...

Social Media

Inzameling oud ijzer & metalen

Volgende inzameling: za. 30/09 a.s. 10:00-12:00 uur

Aantal bezoekers dit jaar:

5527