Geschiedenis

Fanfare Eendracht Baarlo werd opgericht in 1852
en heeft een rijke geschiedenis

Geschiedenis

Fanfare Eendracht Baarlo werd opgericht in 1852
en heeft een rijke geschiedenis

Geschiedenis

Fanfare Eendracht Baarlo werd opgericht in 1852
en heeft een rijke geschiedenis

Geschiedenis

Fanfare Eendracht Baarlo werd opgericht in 1852
en heeft een rijke geschiedenis

Geschiedenis

Fanfare Eendracht Baarlo werd opgericht in 1852
en heeft een rijke geschiedenis

Geschiedenis

Fanfare Eendracht Baarlo werd opgericht in 1852
en heeft een rijke geschiedenis

Geschiedenis

Fanfare Eendracht Baarlo werd opgericht in 1852
en heeft een rijke geschiedenis

Het verhaal van 1852

Ergens in het jaar 1852 kwamen achttien Baarlonaren op het idee een Fanfare op te richten. Een vrij originele gedachte: voor zover bekend zijn alle Fanfares die nu nog bestaan jonger dan die van Baarlo: Kessel 1856, Panningen 1862, Velden 1864. Onderzoek hiernaar leerde dat Fanfare Eendracht Baarlo de oudst bekende Fanfare in Nederland is, welke vanaf de oprichting in 1852 onafgebroken als Fanfare actief is. De eerste bekende "begroting der inkomsten en uitgaven" gaf aan dat toentertijd de inkomsten vooral bestonden uit bijdragen van leden en donateurs.

Ruim anderhalve eeuw geschiedenis van Fanfare Eendracht geeft een beeld van perioden met grote activiteit en perioden met betrekkelijke rust. Van muzikale hoogtepunten met concerten en concoursen tot momenten van tegenstellingen en verdeeldheid.

Maar een ding is zeker: Fanfare Eendracht heeft alle dieptepunten in haar bestaan overleefd. Thans, in het jaar 2022, is de Fanfare nog steeds springlevend en het ledenbestand is weer groeiende. Tevens is er tijdens de laatste decennia een ongekende muzikale come-back gemaakt. Er wordt momenteel gemusiceerd op het hoogst mogelijke niveau (1ste divisie). Het idee van 1852 blijkt nog steeds aan te slaan: muziek maken, met en voor de mensen uit de Baarlose gemeenschap.

Een rijke traditie, een trots bezit, waard om te behouden en voort te zetten.

Het verhaal van nu

Zoals binnen elke vereniging wisselden muzikale hoogtepunten met perioden van enige matheid. Vooral in de twintiger jaren van de vorige eeuw en van 1956 tot 1966 musiceerde de Baarlose Fanfare op het hoogste niveau. In 1987 werd door de ietwat "vergrijsde" vereniging intensief gestart met een jeugdplan. Het gevolg hiervan was dat na circa twee jaren van opleiden tientallen jeugdigen een plaats innamen binnen het korps. Hiermee werd een nieuwe basis gelegd voor weer een muzikale opmars: vanaf 1990 tot heden werd dertien maal aan een concours / kampioens-wedstrijd deelgenomen en ging het van de derde afdeling naar de afdeling Superieur (= tegenwoordig 1ste Divisie)! In dezelfde periode werd bovendien drie maal een Landskampioenschap binnengehaald! Een overzicht van behaalde resultaten tijdens Bondsconcoursen en Kampioenswedstrijden van 1988 tot heden staat onderaan op deze pagina.

De positieve uitstraling van dit alles en de nog steeds intensieve jeugdwerving deed het totale aantal leden (incl. aspirantleden) toenemen van circa 70 in 1986 tot rond de 100 nu; een toename van ca. 40% dus! Naast alle aandacht voor het bovenstaande was er ook steeds ruimte en gelegenheid voor "minder serieuze zaken" zoals de toenemende behoefte aan populaire/lichtere muziek en de hierbij behorende uitvoeringen en concert-reizen. Vooral dit laatste zorgde voor een ongekend goede sfeer binnen de vereniging, waarbij de contacten tussen jong en oud vooral in sociaal opzicht verstevigd werden. Dit alles lijkt een mooie basis voor de toekomst.

Het toekomstverhaal

Wat is ons leven zonder muziek?

Kunnen we ons een leven zonder muziek voorstellen?

Het antwoord op deze vragen is voor iedereen duidelijk; het ligt al in de vragen opgesloten: "Geen leven zonder muziek!"

Muziek is van alle tijden; van alle mensen.

Muziek gaat door waar talen en woorden ophouden.

Muziek is van en voor iedereen; voor elk moment in elk leven.

Muziek: vocaal en instrumentaal; passief genoten; actief beoefend.

Met de Fanfare maken we muziek; met een grote groep mensen, jong en oud, met koperen blaas- en slag-instrumenten.

Voor onze eigen vorming en plezier, maar ook en vooral om er andere mensen van te laten genieten. In ons eigen Baarlo en daarbuiten.

Muziek verrijkt het leven; van degene die zelf muziek maakt, van de ander die er naar luistert.

Daarom is onze Fanfare 170 jaren geleden opgericht.

Daarom is ze aan het begin van deze 21ste eeuw nog springlevend.

Muziek maken bij onze Fanfare: de beste garantie voor levenslang plezier in muziek!